Փի ընդ Դի Գրուպ

Ղազար Փարպեցի 112,
ք.Աշտարակ – ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Հեռ` +374 10 523352

www.gd.am
www.gourmetdourme.am
www.gourmetdourme.com

Ղեկավար` Դիրան Բաղդադյան
Տեխնիկական մասի
ղեկավար` Պիեռ Բաղդադյան
Վաճառք` [email protected]
Արտահանում` [email protected]

Շոկոլադի բուտիկ`
Աբովյան փ. 19 շ,
Հեռ` +374 10 523352

Դալմա Գարդեն Մոլ,
Ծիծեռնակաբերդի խճ. 3

Երևան Մոլ,
Արշակունյանց պ. 34.

Ք. Աշտարակ՝

Աբովյան փ.35

հեռ՝+37498191913